LOREM IPSUM DOLOR

Telefón: 0911 276 630 | E-mail: info@wm-aktiv-reisen.de

STUPNE OBTIAŽNOSTI

Stupne obtiažnosti

Tento prehľad stupňov obtiažnosti Vám pomôže lepšie posúdiť náročnosť túr na našich zájazdoch.


▲▲ ľahká túra s malými nárokmi na kondíciu:
doba chôdze 3 – 4 hodiny denne, výstup a zostup do 400 m

▲▲▲ stredne ťažká túra pre turistov s bežnou, príp. dobrou kondíciou:
doba chôdze 4 – 6 hodín denne, výstup a zostup do 900 m

▲▲▲▲ náročná túra pre kondične silných a skúsených turistov:
v horskom až vysokohorskom prostredí alebo v náročnom teréne, doba chôdze 4 – 7 hodín denne, výstup a zostup do 1300 m

▲▲▲▲▲ veľmi náročná túra pre kondične silných a skúsených turistov:
vo vysokohorskom prostredí alebo vo veľmi náročnom teréne, doba chôdze do 10 hodín denne, výstup a zostup do 1500 m